ANKARAMECLİSİ ‘ NİN PROJE ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİ DAHA EKLEDİ

ANKARAMECLİSİ ‘ NİN PROJE ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİ DAHA EKLEDİ

Ankara Meclisi her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda proje çalışmaları ile öne çıkan teşkilat, Okumayı Yaygınlaştırma, Şehirden Köye Dönüş, Verimliliği Artırma gibi çalışmalarının yanında son olarak Projelerden Sorumlu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Yüksel“ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN UYGULANMASI ” ile ilgili bir proje hazırladı

 İşte konu ile ilgili yazısı:       Türkiye hızlı nüfus artışı ve istihdamın tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne kayması ile birlikte 1950’li yıllardan itibaren hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan büyük konut ihtiyacı, ülkenin yetersiz sermaye birikimi nedeniyle ancak düşük nitelikli, verimsiz mekan ve depreme karşı dayanıksız konutlarla, önemli oranda ise gecekondularla karşılanmıştır. Özellikle büyük inşaat tarihsel ve kültürel değerlerin tahrip edildiği yeşil alanların yok olduğu, fiziki ve sosyal alt yapıları yetersiz kentsel alanlar oluşturmuştur. Ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların varlığı kentsel dönüşümü zorunlu kılmıştır. Ankara ili de metropol olarak gecekondulaşma ve kentleşme sorunları yaşamış ve yaşanan bu sorunlar kentsel dönüşüm süreciyle giderilmeye çalışılmaktadır.

     Cumhuriyet döneminin Ankara Şehri özelinde 15.03.1924 tarihli ve 417 Sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu ile son olarak 11.05. 2018 tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (3194 Sayılı İmar Kanununa Geçici Madde eklenmesi) oluşturmaktadır. 5162 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ise, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kentsel dönüşümde yetkili kılınmasını sağlayan kanundur.

     Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecini, kamu adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) gerçekleştirmektedir. TOKİ’nin dışında gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde gecekondu veya arsa sahipleri yalnız bırakılmakta çok çeşitli zorluklar yaşanmakta ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir.

     Devletin yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veya yerel Belediyelerin duruma el koyması, kentsel dönüşüm yapılacak veya yapılan yerlerde, gecekondu veya arsa sahiplerinin, özel inşaat firmalarıyla yapacakları inşaat yapımı sözleşmelerinde taraf olmaları ve vatandaşları mağdur etmemeleri, inşaatı yapmakla yükümlü olan firmaların sık sık denetimlerinin yapılması veya yaptırılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

     Ayrıca yapılan inşaatlarda gerekli sosyal donatıların (oto park, park bahçe, çocuk parkı, yeşil alan) yapılmasında veya yaptırılmasında azami dikkati göstermelerinin sağlanması, aksi halde bazı cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

     Avrupa’da kentsel dönüşüm sürecinde toplum çıkarlarının, Türkiye’de ise ekonomik ve politik çıkarların ön planda olduğu bilinmektedir. Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri insan odaklı olmalı, tarihi ve sosyo-kültürel değerleri dikkate almalı, bir rant kapısı olarak görülmemelidir.

 

Google+ WhatsApp

Bu Yazı ve Haberle ilgili yorumunuz...