AİLENE KIRBACINI KALDIRMA !

AİLENE KIRBACINI KALDIRMA !


      Kimileri var ki ahlakdışı davranışlarının farkında değiller.

      “Bu, ahlakî değil!” dediğimizde, “Ahlakı senden mi öğreneceğiz!” gibi sözlerle kendini savunmaktalar.

      Kur’an ve sünnetten öğütler verdiğimizde, “Hangi devirde yaşıyoruz!” gibi kayıtsız davranışlar sergilediklerini görüyoruz.

      Belli ki duygular - davranışlar kirlenmiş ve arınmaya ihtiyacı var. Bazı aileler kendi aralarında birbirlerine, “Manyak, salak, aptal, geri zekâlı...” gibi sövme sözlerini rahatça söyleyebiliyorlar.

      “Neden sövüyorsunuz?” diye sorduğumuzda, “Sövme mi, bunlar mutat laflar…” deyip geçiştiriyorlar.

      Yaşatılması gereken sünnetten öğütlerle bu yazımı aile sorumluluğu üzerine tamamlamak istiyorum.

     Allah resulü bizim için en güzel örnektir. Yani üsve-i hasenedir. O, şöyle buyurur: “Dikkat edin! Eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır.

     Kim ailesini terk ederse nankörlük yapmış olur. Ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki sana ve ev halkına bereket gelsin.”

     1 “En hayırlınız ailesine hayırlı olandır.”

     2 “En hayırlınız, eşine karşı en iyi davranandır ve ona yardım edendir. En kötünüz, eşinin sırrını başkasına yayandır. Eşine yedirdiğin, senin için bir sadakadır.”

     3 “Eşinizin hoşlanmadığı kimseleri evinize almayın. Eşine karşı daima hoş davran. Siz, iffetli ve namuslu olun ki eşleriniz de iffetli ve namuslu olsunlar. Mü'minlerin en mükemmeli, ailesine en güzel davranandır.”

    4 “İnsan ölünce üç amelin sevabı hariç amellerin sevabı kesilir: Sadaka-i Cariye, kendisinden yararlanılan ilim, anne babasına dua eden salih evlad.”

     5 “Amca, baba makamındadır. Kardeşlerin dinen ve ilmen üstün olanı, baba makamındadır.”

     6 “Kim Allah’a ve Ahiret gününe iman ederse yakınlarıyla ilgilensin. Kim sevabını umarak ailesine infak ederse (geçimi için harcama yaparsa) bu, onun için bir sadakadır.”

     7 “Kişinin, geçimi üzerine vacip olan kimseleri ihmal etmesi kendisine günah olarak yeter. Önce geçimiyle sorumlu olduğun kişilere harcamakla işe başla.”

     8 “Sadakaların en büyüğünü sana söyleyeyim mi? Kocası ölmüş veya boşanmış ve senin evine geri dönmüş olan ve senden başka geçindiricisi olmayan kızına bakmandır.”

    9 “Sevabını Allah’tan umarak insanın ailesine harcadığı şeye Allah muhakkak mükâfat verir.”

     10 “Ailene kırbacını kaldırma.

                                                                                                                                    Hüseyin Kazan Araştırmacı - Yazar

Google+ WhatsApp