DEVA MI, GELECEK Mİ ?

DEVA MI, GELECEK Mİ ?


Çok değerli Gönül Dostları ve Sevgili Okurlarımız,

Bildiğiniz üzere, dünyaca yaşadığımız Pandemi sürecinde hepimiz unutulan, unutturulan, eksik ve yetersiz kalan, geliştirilmesi ve üretilmesi gereken ve/veya yeni dünya oluşumunda güncellenmesi ve hatta yeni oluşturulması gereken bazı maddi, manevi, insani, dini, sosyal, kültürel, ekonomik, ticari, tarım, hayvancılık, teknoloji gibi değerlerin ve değerlerimizin farkına vardık ve yine hepimiz kendi imkanlarımız ve insanlarımız dahilinde bir şeyler yapma gayretine girdik.

Bu değişim ve onarım sürecinde “BİZDE VARIZ” diyen Ankara Meclisi de bir sivil toplum kuruluşu olarak, elini taşın altına koymak, hatta o taşı sırtlanmak için Anadolu’dan başlayarak bütün Türkiye’deki hepsi birbirinden değerli, halkın içinden seçilerek ve süzülerek gelmiş ve hepsi birbirinden gayretli, sorumluluk ve liyakat sahibi, inançlı ve imanlı, bir o kadar da vatanperver, idealist kişileri bir araya getirmek üzere Sn. Mehmet AKYOL önderliğinde bir gönül birlikteliği başlatılarak işe başlanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren her biri birbirinden üstün özelliğe sahip, ilim ve irfan adamları, yazarlar, sanatçılar, akademisyenler, siyaset uzmanları, iş adamları, bürokratlar ile tarım, ticaret, sanayi, teknoloji ve bilişim gibi her türlü alanda öne çıkan isimlerden oluşan bu kadro şu an itibariyle 250 kişiye ulaşmıştır.

 Bu meclisi oluşturan kişilerin hepsi, hiçbir menfaat gözetmeksizin canı gönülden, tecrübeleri ile hizmet verme yarışında olup, her geçen gün Türkiye’nin her yerinden, hatta yurt dışından yine hepsi birbirinden değerli yeni yeni kişiler katılmaya devam etmektedir ve bu katılımların da sonu gelmeyecek gibidir ki, her katılımdan sonra Sn. Akyol’da “Daha Başlamadık” “Devamı Gelecek” diyerek çığ gibi büyüyen bu hedefi ortaya koymaktadır.

Ancak, kamu oyunda büyük bir yankı yaratan bu oluşumu gören, duyan kurum, kuruluş ve kişiler ise bir STK nasıl oluyor da böylesine kaliteli, liyakatlı, konusunda uzman, hepsi birbirinden değerli ve güçlü kişileri bir araya getirebilir diye soruyorlar ve manidar bir şekilde diyorlar ki DEVA'mı GELECEK mi ?

Biz de HAYIR, Ankara Meclisi bir STK'dır, kimsenin yanında ve karşısında değildir diyerek, kimin neyi fazla ise ortaya koyduğu, hedefi hizmet olan gönüllerin ve görüşlerin aynı heyecan ve hedefle bir araya geldiği, hepimizin serzenişte bulunduğu soru ve sorunların çözümünü arayan, kısaca başkalarının dertlerini dert edinen, daha da önemlisi TÜRKİYE’mizin daha müreffeh bir ülke olması için fikir ve hizmet üretmeyi misyon edinen bir oluşumdur diyor, kısaca amacını da aşağıda sıralıyoruz.

Amacı: Herkesin geleceğini teminat altına alması için yine herkese deva olacak çareler aramak, herkesin hakkını, hukukunu arayabileceği adalet ve hukuk sisteminin tesisi ile hep birlikte kalkınmanın yollarını aramak, hep birlikte her alanda üretimin ucundan tutmak, herkesin demokrasiden eşit faydalanmasının sağlanması ile bütün görüş ve gönüllerin hep birlikte barış, özgürlük, huzur ve saadet içinde olmasını sağlamak, esnafın, çitçinin, sanayicinin kısaca üretenin, tüketenin, işçi, memur ve emeklinin, çalışanın ve çalıştıranın emeğinin ve haklarının korunması, desteklenmesi için gerekli sistemin tesisi, herkesin hayatının devamı için gerekli olan iş, aş ve barınma hakkının sağlanması, gençlerin eğitimden başlayıp ekonomik ve sosyal hayata atılana kadar ki her türlü hak ve kazanımlarının sağlanması, engellilerin engelsiz bir hayata dahil edilmesi yönündeki haklarının, hayvan haklarının, herkesin dini vecibelerinin korunması ve yaşaması yönündeki hakları ile küreselleşen dünyada Türkiye’nin istikbal, istiklal ve istikrarının mevcudiyeti ön şartıyla bütün Dünya ülkeleri ile kardeşlik ve barış içinde işbirliğinin sağlanması ile ulusal ve uluslararası projeler ve fikirler üretmek üzere Anadolu Hareketinin başlatılması, herkese ve her sese kulak vererek, bütün Kamu Kurum ve kuruluşları ile her türlü görüşe sahip kurum ve kuruluşlarla istişare ve gönül birliği içinde hiç kimsenin karşısında ve yanında olmadan yerli ve milli fikir birliği ile Türkiye Cumhuriyetinin bekâsı ve Türk Milletinin refahı için ortak çözümler ve hizmetler üretmektir.

Dolayısiyle, Meclisimiz kaim gönül birliğimiz ve hizmetlerimiz daim olsun diyor, her konuda ve her şartta üretim yapmanın önemine olan inancımız, gayretimiz, Halka ve Hakk’a hizmet misyonumuz dahilinde, bir STK olarak Devletimize, Milletimize ve bütün Kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü desteğe hazır olduğumuzu, bütün çalışmalarımızın da bu hedef ve heyecan içerisinde olduğunu saygılarımızla arz ederiz.

Aydın ÖKSÜZ- Ankara Meclisi Y.K.Konseyi Üyesi

Google+ WhatsApp