ZİRVEDEKLERDEN ÜÇ İSMİ DAHA TAKDİM EDİYORUZ

ZİRVEDEKLERDEN ÜÇ İSMİ DAHA TAKDİM EDİYORUZ

* BİZİM SLOGANLARIMIZDAN BİRİSİ “ BİZİM, DERELERDE İŞİMİZ OLMAZ, BİZ DERYALARDA KULAÇ ATARIZ “ DIR. * Dolayısıyla ZİRVEDEKİLER kervanına dahil ettiğimiz isimlerin de bu minval üzere olmasını ve farklılıklarının fark edilmesi üzerinde hassasiyet gösteriyoruz.

       * Bu gün sizlere öyle bir 3 isim sunacağız ki, onları tanıtmak, anlatabilmek hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor.

       Başta Prof.Dr.Nurettin Parıltı, diğerleri İsmail Uçakçı ve de Durak Turan Düz. Özellikle son iki isim üzerinde kısaca bir şeyler söylemek istiyorum:

           1- Sayın İsmail Uçakçı derin bir araştırmacı ve yazar. Türk tarihi ondan sorulur. Yazdıklarını okuyunca tüyleriniz ürperir. Gizli bir sır gibidir. Korku verir zaman zaman. Dostluğunu kaybetmemek için ne kadar gayret gösterseniz de o bir şekilde tavrını koyar…

       Anlayamazsınız nedenini, veremezsiniz hesabını takındığı tavrın. Aynı zamanda Çorumlular Platformu Başkanlar Kurulu Başkanı olan bu müstesna insanın gönül rızasını yeniden kazanmak için ne yapacağınızı, nasıl bir yol ve yöntem takip edeceğinizi kestiremezsiniz bir türlü.   Biyografisini yayınladığımızda göreceksiniz ve bize hak vereceksiniz.  

      2- Sayın Durak Düz.. Aşırı ‘düz’ bir adamdır. Aynı zamanda adam gibi adamdır. Hoşgörülü oluşuna ve vefasına can dayanmaz. Irkçılık derecesinde seyreden bir ‘ Türkçü ’dür. Bu konuda asla taviz vermez. Bu kadar derinden gitme derseniz ‘ evet ‘ der ama yine duramayıp şakır.   Geçmişi o kadar derin, o kadar başarılarla doludur ki, yazmaya kalksanız ciltlere sığmaz. ( Biyografisini daha önce yayınlamıştık yazılarını www.turkyeenedoluhaber.com ' daki köşesinde yayınlamaya başladık, takip edebilirsiniz.  )

Prof.Dr. NURETTİN PARILTI’ya gelince; en iyisi direkt olarak biyografisini yayınlayarak doğru bir iş yapmış oluruz, çünkü öyle önemli özellikleri olan müstesna bir insan ki bizim ifadelerimizle anlatılamaz.

 PROF.DR.NURETTİN PARILTI’NIN BİYOGRAFİSİ

 : 10/03/1961 tarihinde Uzunkaya Köyü/Derepazarı RİZE ‘ de dünyaya geldi.

 

Ünvan : Prof.Dr. 14 Temmuz 2011 Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. 28 Ekim 2005 Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. 26 Haziran 1996 Gazi Üniversitesi

Dr. 1995--Görev Yeri ve Adresi : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 16 nisan 2018 tarihinde emekli oldu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi (24

nisan 2018) Yabancı Dili : İngilizce Doktora: 1990-1995

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Tez: “Küçük ve Orta Ölçekli Endüstri İşletmelerinde Kapasite –Teknoloji.. Kararı ve Otomotiv Yan Sanayi inde Bir Uygulama” Yüksek Lisans: 1987-1990- Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü,-Tez: “Endüstri İşletmelerinde Bilgisayar Destekli Yeni Mamül Geliştirme Ve Bir Uygulama” Lisans: 1982-1986 Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Çalıştığı Yerler : 1987-1995 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi- 1995-1996: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Arş.Gör. Dr. 15 Haziran 1996’dan itibaren 16 Nisan 2018e kadar : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 24 Nisan 2018 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türk Kuşu /Etimesgut/ANKARA İdari Görev : 2 Ocak 2003-14 Temmuz 2004 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı 20 Ağustos.2001 – 02 Ocak 2003 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreter (Vekaleten) 06 Mayıs 2003 – 28 Ekim 2005 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi(Yardımcı Doçent Temsilcisi)Eylül 2013 Ağustos 2016 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Prof.Temsilcisi) 03/05 2018 -11/07 2018 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Genel Sekreter BİLİMSEL ÇALIŞMALAR- A. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELER A.1. Kalite Belgelendirme Sisteminin Hasta Bakım Kalitesi ve Hemşirelerin Kalite Algılayışına Olan Etkisinin Belirlenmesi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi,Cilt:3,Sayı(1),2016, Nükhet Bayer ile birlikte, A.2.” Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği”,Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi , Cilt:17, Sayı(2), 2015,Emre Tengilimoğlu ve Cemre Eda Yar ilebirlikte. A.3. “Ethical Issues in Marketing:An Application For Understanding Ethical Decission Making,” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt XXXVI, Sayı:2, 2014, Banu Külter Demirgüneş ve Bülent Özsaçmacı ile birlikte.A.4. “Beden Küpeli Ve Dövmeli Tüketiciler”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Temmuz-Ağustos, Yıl 21. Sayı: 2007-4.A.5.”Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasında Hatasız Üretim Aracı: Poka Yoke”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1 ,2003. A.6. “ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Kooperatiflerin Verimliliğindeki Rolü”, Standard Dergisi, Yıl.41, Sayı:489, Eylül 2002 Kürşat C. Özcan’la birlikte. A.7. “Kişisel Satış Sürecinde Yeni Bir İkna Etme Yöntemi: SPIN”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, 2002. Yüksel Öztürk’le birlikte A.8. “Politik Pazarlama”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, (Temmuz 2002

      Mehmet Baş’la birlikte. A.9. “Kişisel Satışta Beden Dilinin Yeri ve Etkinliği”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları. Sayı:123. Mart 1999. A.10. “Örgütsel Davranışın Etkinliği Açısından Tüketici Davranışları”, Kooperatifçilik: Üç Aylık Kooperatif İncelemeleri Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Sayı:115. Ankara-Mart

1997. B. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER  … B.1 OMARLI SEVİNÇ,PARILTI NURETTİN (2017). Elektronik Pazarlamanın Tüketicilerin

Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi:Türkiyede Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Uygulama. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(3), 91-109. (Yayın No: 4166535)

B.2.GÜNGÖRDÜ AYBEGÜM, PARILTI NURETTİN (2017). Departmanlı Mağazalarda Atmosferin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 633-654. (Yayın No: 3633078)

B.3.PARILTI NURETTİN,Yasrebdoost Hadi (2016). Accepting the Internet by consumers as adistribution channel In terms of online channel usage. Journal of OrganisationalStudies and

Innovation, 3, 51-62. (Yayın No: 3327107) B.4. Parilti ,Nurettin. Akagün Ergin, Elif and Özsaçma , Bülent (2007) “İmpact Of Loyalty Cards on Customers’ Store Loyalty’’, Journal of Business And Economics Research, Vol.6. Num.2,February, B.5. Parilti ,Nurettin. Akagün Ergin, Elif. and Özdemir, Handan (2005) “Brand Loyalty in the Cosmetics Industry: A Field Study on Turkish Women’s Brand Loyalty Among Cosmetics Products”, Journal of Business And Economics Research, Vol. 3, Num.5,May C.ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMDA TEBLİĞLER

    C.1. “Agricultural Credit Coopertives in Turkey”Abstract From ICOOP 2015, The 2nd İnternatinal Conference on Cooperatives, October 2015 Davao Philipines. Haşim Özudoğru ve Ali Fuat Ersoy ile birlikte C.2. “Examining The Factors of The Preference of The Counterfeit Ones To The Luxury Branded Goods With The Aspect of Brand Loyality And an Application in Ankara”, SAICON 2015, 7th South Asian International Conference in Meeting The Challenge: Navigation in The Future 19-21 August 2015 İslamabad, Mehmet Arif Tuncer ve Haluk Gökşen ile birlikte C.3.“Tüketici Davranışlarının Değişimi” 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu(3) Bildiri Kitabı, Akademisyenler Birliği Derneği Yayını, 19-21 Mart

2013,  C.4.“7-15 Age Group of children Prone To Crime Processing commit Crimes on The Prevention of Applied Social And Economy Policy in Ankara/Altındağ Case” 3.International CIRIEC Research Conference on The Social Economy 6-8 April 2011 Valladolid /SPAIN

İzzet GÜMÜŞ ile birlikte

C.5. “ISO 9001:2000 The Effects Of The Quality Certification System On The Quality Of Patient Care: Perception Of Nurses” Procceedings Of The Sixth International On Health Care Systems. October 20-22, 2010 Gaziantep, Sezer Kısa ve Nükhet Bayer ile birlikte C.6. “Role of Children In Family Purchse Decision Making” ,Clute Institute Conferences for

Education&Bussiness, June-5-8,2009. Pragu- Czech Republic Bülent Özsaçmacı ile birlikte. C.7. “The Importance of Tourism Sector In The Development of Social Economy and Micro

Practices”, The First İnternational CIRIEC Research Conference on the Social Economy,

Victoria BC/Canada 22-25 October 2007, Soner Gökten ile birlikte

C.8. ‘’İmpact Of Advertising On Preferences For Over-The-Counter Products: AS Field Study

İn Ankara’’ Bussiness Health Administration Association. Chicago, March 15–17 2006, Dilaver

Tengilimoğlu ve Adnan Kısa ile birlikte.

C.9. “Yerel Yönetimlerde İmaj Kavramı ve Olası Sonuçları”, I. Uluslararası Yerel Yönetimler

ve Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23–24 Ekim 2003.Ankara, Metehan Tolon ile

birlikte.

C.10. “Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkileri”, I. Uluslararası Yerel Yönetimler

ve Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23–24 Ekim 2003.Ankara, Aydın Koçak ile birlikte.

C.11. “What do Hospital Administrators Think About Marketing in Turkey” Research ın

Heathcare Financial Management, Baltimore, August 2003, Dilaver Tengilimoğlu ve Adnan

Kısa ile birlikte

C.12. “Küreselleşme Sürecinde Üçüncü Sektör İşletmelerinin Pazarlama Fonksiyonuna

Etkileri”, XVII: Milletler Arası Kooperatifçilik Kongresi, Kasım 2002.

C.13. Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretiminin Ekonomik Yönü ve Geleceği: Ön

Araştırma Sonuçlarının Tartışılması, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi. Erzurum, 18–20

Eylül 2002, Rasih Demirci ve diğerleri ile birlikte

D.DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELER

D.1.’’Kooperatifçilikte Niş Pazarlar’’ Karınca Kooperatif Postası Dergisi, Türk Kooperatifçilik

Kurumu Yayını No:840. Aralık 2006.

D.2. ‘’General Status Of the Co-operative System İn Turkey and Its Problems With Regards

To İmage’’ Cooperation in Türkiye, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Number: 41,June– 2006 D.3. ‘’İpekyolu Ticaretinde Kervansaraylar’’ Karınca Kooperatif Postası Dergisi; Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını. No: 804, Nisan–2003. D.4. ‘’Rich İn Numbers, Rich İn Variety’’, Cooperation In Türkiye, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını. Nu: 36, April–2002.

D.5. “Modern İşletmecilik İçin Yeni Mamul Geliştirme Çabalarında Gelişen Üretim Teknolojilerinin Rolü”, Kooperatif Postası. Karınca Dergisi. Türk Kooperatifçilik Kurumu

Yayını. No: 712. Nisan–1996

E. KİTAP VE KİTAPTA BÖLÜM

E.1. İş Modeli ve İş Modeli İnovasyonu: Detay Yayıncılık Ankara-2017. E. Sabahattin

METE ile birlikte.

E.1. Genel İşletmecilik, Detay Yayıncılık No:255. 3.Baskı Ankara-2015.Belgin Aydıntan ve

diğer yazarlarla birlikte

E.2. Girişimcilik Morpa Yayınları, İstanbul-2006.A. Fuat Ersoy ve Abdurrahman Okur ile

birlikte

E.3. Kişisel Satışın Yönetimi ve Organizasyonu Gazi Kitabevi Yayını, Ankara- 2003.

E.4. Kooperatiflerde Pazarlama Fonksiyonu, Kooperatifçilik Yıllığı, 1995–1996, Türk

Kooperatifçilik Kurumu Yayınları. No:89. 1998.

F.KONFERANS, SEMPOZYUM, PANEL GÖREVİ

F.1. Sanayii İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi ve Fonksiyonları, KOSGEB Ankara

Eğitim Merkezi Yayını. Ankara 1996.

F.2. Artan Rekabet Ortamında Sanayi İşletmeleri İçin Yeni Mamul Geliştirme

Politikaları, KOSGEB Ankara Eğitim Merkezi Yayını, Ankara 1996.

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

G.1. IX. Ulusal Pazarlama Kongresi 2004 Ankara ( Organizasyon Nurettin PARILTI ve diğer 8

öğretim üyesi ve Öğretim elemanı)

G.2. I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, 23–

24, Ekim 2003, (Organizasyon: Nurettin Parıltı ve 3 Öğretim Üyesi)

G.3. IXX Milletler Arası Kooperatifçilik Kongresi,10-12 Ekim 2008- Ankara( Organizasyon

Nurettin PARILTI ve diğer 5 öğretim üyesi)

H. PROJELER ve EĞİTİM FAALİYETLERİ

H1.KOSGEB-JİCA KOBİ Danışmanlığı Uygulanabilirlik Projesi,2012

H.2.Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi,TÜBİTAK- KAMAG Projesi,

2009-2011

H.3. Suça Eğilimli Çocukları Sosyal Yaşama Kazandırma Projesi -Altındağ

(Hıdırlıktepe,Gültepe ve Polis Amaca İlköğretim Okulları ) Ankara Emniyet Müdürlüğü Ar-Ge

Şubesi Akademik Danışmanlık 2004- 2007.

H.4.Birebir Pazarlamanın Bir Aracı Olarak E-Ticaret ve E-Ticareti Etkileyen Unsurlar Üzerine

Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Projesi, 09/2003-12, Proje Yöneticisi, 2003.

H.5. Türkiye’de Başlıca Ekolojik ve Geleneksel Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı

Ekonomik Analizi ve Ekolojik Ürünlerin Üretim ve Pazarlamasını Geliştirebilme Olanakları,

2002K120250-03 kodlu DPT projesi, Rasih demirci ve diğer öğretim üyeleri ile birlikte,

H.6. Sağlık Bakanlığı Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Çalışması, (Proje Başlangıcı ve Bitişi:

13 Aralık 2001 - 30 Aralık 2002), Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Burhan Aykaç,

H.7. TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü) Yeniden Yapılanma ve

Norm Kadro Çalışması, (Proje Başlangıcı ve Bitişi: 12 Kasım2001- 28 Mart 2002, Örgütsel

Yapı Değişikliği Sonrası Ek Çalışma: 28 Mart 2002 - 28 Haziran 2002), Proje Yöneticisi: Prof.

Dr. Burhan Aykaç,

H.8. MKEK (Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Bağlı Ortaklıkları Genel Müdürlüğü)

Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Çalışması, (Proje Başlangıcı ve Bitişi: 09 Ekim 2001 -

30 Haziran 2002), Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Burhan Aykaç,

H.9.Pazarlama Tanımının Tarihi Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Pazarlamanın

Yeniden Tanımlanması Üzerine Bir Deneme, 09/2002-12, Proje Yürütücüsü, 2002.

H.10. Farklı Teknolojik Düzeydeki Endüstri İşletmelerinde Bir Kısım Çevre Faktörlerinin

Üretim Verimliliği Üzerindeki Etkileri, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi,

1994. Rasih Demirci ve Süleyman Coşkuner ile birlikte.

H. EDİTÖRLÜK VE AKADEMİK DANIŞMANLIK GÖREVLERİ

H.1.26. Uluslar arası CIRIEC Kongresi Bildiriler Kitapçığı Editörlüğü,19-21 Haziran

2006.İstanbul-29-006 Mehmet Arslan ile birlikte

H.2. Çocuk ve Ergene Yönelik Şiddetin Önlenmesi Sempozyumu, (Suça Eğilimli Çocukları

Sosyal Yaşama Kazandırma Projesi Kapsamında) 15-16 Mayıs 2006.Ankara.

Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati

2017-2018

Lisans

İşletme Bilimine Giriş II Türkçe 9

Tüketici Davranışları Türkçe 6

İşletme Bilimine Giriş I Türkçe 9

Yüksek Lisans

Pazarlamada Reklam Kararları Türkçe 3

Tüketici Davranışları Türkçe 3

Pazarlama Yönetimi Türkçe 3

Doktora

Tüketici Davranış Teorileri Türkçe 3

2016-2017

Lisans

İşletme Bilimine Giriş II Türkçe 9

Tüketici Davranışları Türkçe 6

İşletme Bilimine Giriş I Türkçe 9

Yüksek Lisans

Tüketici Davranışları Türkçe 3

Pazarlamada Reklam Kararları Türkçe 3

Pazarlama Yönetimi Türkçe 3

Doktora

Tüketici Davranış Teorileri Türkçe 3

Yönetilen Tezler(Bir kısmı)

Yüksek Lisans

1. KHODAYARI MOLOUD, (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Bağlılık

Üzerine Etkisi: Ankara İlinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-

>İşletme Anabili Dalı

2. ASHRAFIHEIDARLOO GOLSHAN, (2017). İNTERNET REKLAMLARININ ETÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDAKİ ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA, Gazi

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

3. LEGASOVA LANDYSH, (2016). Türkiye-Rusya ticareti ve ticarette Tataristan'ın rolü,

Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

4. SAIMAITI GUZALINUER, (2016). Bı̇lı̇msel toplantılarda sponsorluk faalı̇yetlerı̇nı̇n rolü

üzerı̇ne teorı̇k ve uygulamalı bı̇r çalışma, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme

Anabilim Dalı

5. TEMIRBAYEVA GULDANA, (2016). Çalışanlarda kurumsal imaj algılaması: Hoca Ahmet

Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi örneği, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler

Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı

6. PARANDEH SOLMAZ, (2016). İnternet reklamlarının satın alama davranışları üzerindeki

etkileri ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

7. BAYRAMOV KAMRAN, (2016). Tüketicilerin su markası tercihlerinde yeşil pazarlama

eğilimleri ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim

Dalı

8. OMARLI SEVINJ, (2016). Elektronik pazarlamanın tüketicilerin satın alma davranışları

üzerine etkisi, Türkiye ve Azerbaycan'da üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama, Gazi

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

9. MOHAMMADNEZHAD KAZHAL, (2015). Marka sembolünün marka değeri yaratmasındaki

etkisi:Bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

10. ÇOBAN YUNUS, (2015). Örgüt kültürünün denetim elemanlarının etik algıları üzerindeki

etkisinin incelenmesi ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme

Anabilim Dalı

11. YILMAZ MUSTAFA ATAHAN, (2014). Satın alma noktası tadım stantlarının tüketici

davranışlarına etkisi üzerine ampirik bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler

Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

12. EZZATIRAD HALEH, (2014). Ağızdan ağıza pazarlamanın müşteri satın alma karar

sürecinde etkisi: Ankaradaki devlet üniversitelerinin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri

öğrencileri arasında bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme

Anabilim Dalı

13. TENGİLİMOĞLU EMRE, (2014). Hastane ve hekim tercihinde sosyal medya kullanımının

etkisi: Ankara ili örneği, Atılım Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Yönetimi

Anabilim Dalı

14. BARSBAY SERKAN, (2014). Sağlık personelinin hasta güvenliği kültürü algıları: Klinik

ölçeğinde bir çalışma, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

15. METE EDİP SABAHATTİN, (2014). İş modeli ve iş modeli inovasyonu, Gazi Üniversitesi-

>Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

16. SEKARCHİ TAMAR RAMİN, (2013). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde e-ticaret,

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Ankara ilinde bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal

Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

17. GÜLER MERYEM MANSURİ, (2013). Yayın kuruluşlarında çalışan tüketicilerin, reklam ve

tutundurma faaliyetlerinden etkilenme durumları ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal

Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

18. ASADİ TABRİZİ GOLNAZ, (2013). Tüketicinin satın alma davranışında marka/model

tercihini etkileyen faktörler, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim

Dalı

19. YILDIRIM OSMAN, (2013). Kamu sektöründe müşteri ilişkiler yönetimi ve bir uygulama,

Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

20. TURSUN DİLARA, (2013). Farklı kültürdeki üniversite öğrencilerinin global markalı

ürünlerdeki marka bağımlılığının karşılaştırılması: Urumçi-Ankara (Çin-Türkiye) örneği, Gazi

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

21. ŞAHİN ELİF TUĞBA, (2012). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu marka tercihinde etkili

olan unsurların belirlenmesi: Ufuk Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri

arasında bir karşılaştırma, Ufuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

22. KARACA İBRAHİM, (2012). İşgörenlerin yöneticilere duydukları güven ile iş tatmini

arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma, Gazi Üniversitesi->Sosyal

Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

23. KALE SERAP, (2012). Duygusal zekâ düzeyi ve iş tatmini ilişkisinin analizi: Bir uygulama,

Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

24. ÇETİN BURAK, (2011). Pazarlama faaliyetlerinde alt kültür etkisi ve Kalecik - Çamlıdere

ilçeleri örneği, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

25. ÖNEL TUTKU, (2011). AB çerçeve programları ve Türkiye 7. Çerçeve Programı ve Türk

savunma şirketlerinin performans analizi, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-

>İşletme Anabilim Dalı

26. HEKİMOĞLU ÖZEN ZEHRA, (2011). Yataklı tedavi kurumlarında performans yönetimi ve

iç müşteri menuniyetine etkisi: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği, Gazi

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

27. ÖÇAL ŞÜKRİYE CEREN, (2010). Kalite belgeli ve belgesiz hastanelerde çalışan biyologların

iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler

Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

28. GÜNGÖRDÜ AYBEGÜM, (2010). Departmanlı mağazalarda atmosferin tüketici satın alma

karar süreci üzerindeki rolü, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim

Dalı

29. HAITKULOV ABDUGAPAR, (2010). Açık hava reklamları ve dergi reklamlarının etkinliğinin

karşılaştırılması ve bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme

Anabilim Dalı

30. GÖKALP GÜLNİHAL, (2009). Sloganların marka çağrışımı üzerindeki etkisi ve bir

uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

31. BAREL ÖZLEM, (2009). Marka değeri oluşturan unsurların müşteri odaklı ölçülmesi:

Ankara ili uygulaması, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

32. GÜLER DENİZ, (2009). Küresel işletmelerin tutundurma faaliyetlerinin Gazi ve Bilkent

üniversitesi öğrencilerinin satın alma davranışları üzerindeki etkileri: Coca Cola ve Pepsi

örneği, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

33. GÜRDİN BAHAR, (2009). Üniversite öğrencilerinin gıda harcamalarında reklamın etkileri:

Ankara ve Ardabil Örneği, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

34. ERDOLU SEVCAN, (2008). Kişisel satış elemanlarının cinsiyetinin satış etkinliği üzerindeki

etkisi ve ilaç sektöründe bir uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme

Anabilim Dalı

Doktora Tezleri

1. ESEN FATİH SİNAN, (2017). Sosyal medya kullanım niyetini etkileyen faktörlerin

incelenmesi üzerine bir alan araştırması, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-

>İşletme Anabilim Dalı

2. GÖKTAŞ BORA, (2017). Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka imajına etkisi ve bir

uygulama, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

3. DEMİRSOY METİN, (2017). Hizmet Kalitesi, Kurumsal İmaj, Müşteri Tatmini ve Müşteri

Sadakati Arasındaki İlişkilerin Ar-Ge Projeleri Fonlayan Bir Kuruluşta Araştırılması, Gazi

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

4. ERDOĞAN GÖRKEM, (2016). Online(Çevrimiçi) kıyafet sitelerinde e-hizmet kalitesinin

sadakat ve ağızdan ağıza iletişim türleri üzerine etkileri, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler

Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

5. İŞBAŞAR CİHAT ERCE, (2016). Türkiye'de medikal sağlık turizminin geliştirilmesinde

işletmelerin uyguladıkları pazarlama çalışmaları ve Ankara ilinde bir alan araştırması, Gazi

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı 2011

6. ÖZSAÇMACI BÜLENT, (2011). Marka birleşmelerinin marka değeri ve tüketici satın alma

kararına etkisi, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı 2009

7. ÖZDEMİR AKBAY HANDAN, (2009). Televizyon reklamlarında etik ve marka sadakati ilişkisi

üzerine bir araştırma: Ankara ili örneği, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme

Anabilim Dalı

9. AKAGÜN ERGİN ELİF, (2007). Ön-ergen pazarı ve reklamın ön-ergen pazarı üzerindeki

etkileri: Ankara ili örneği, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

Google+ WhatsApp

Bu Yazı ve Haberle ilgili yorumunuz...