SARI KIZI’DA HEŞLEMİŞLER KAZ DAĞLARI GİBİ

SARI KIZI’DA HEŞLEMİŞLER KAZ DAĞLARI GİBİ


Oğuz/Çepni Asenasının Yaşam Öyküsünü, Aziz Hatırasını, Yörüklerin Şanlı Tarihi Gibi Hiç etmişler:

Anadolu’da, Danişmentli, Saltuklu, Canikoğulları, Tacettinoğulları, Hacı Emiroğulları, Bayramoğulları ve Kara İsaoğulları (Karesi) Devleti gibi tam Yedi tane devlet kurmuş, bünyesinden Hacı Bektaş-i Veli, Sarı Saltuk, SARI KIZ, Danişment Gazi, Tur Hasan, Kara Baba, Hırka Baba, Karaca Ahmet, Battal Gazi, Hüseyin Gazi, Haydar-ı Sultan, Koçi Baba, Tokuş Baba, Güllüce Baba (Şah Veli), Emin Bey, Balım Sultan, Ali Baba (Seyyit Ali Sultan), Güvenç Abdal, Seyyit Cemal, Köse Süleyman, Nöbeti Baba gibi Alpler Erenler çıkartmış Çepni Boyuna bağlı Sarı Kız’ı ve aşiretini;

Kaz dağları gibi darmadağın etmişler:

Güya Kanadalı bir şirketle pazarlık etmişler, Kaz dağları Altın madenlerini sen çıkart, çıkarttığın altının % 96’sını sen al, % 4’ünü bana ver fifti fifti yapalım demişler. Batı Anadolu Oğuzlarının şanlı tarihlerini okumamışlar, vatan bilinci, toprak kutsallığı, yer altı ve yer üstü zenginliğini ne olduğunu bilmemişler.

Sahi tarihten bi haber kalmışlar:

Beylikler devri hakimiyet savaşlarını Osmanoğulları  saray tarihçilerinden okuyup, aktardıkları birkaç yalan, yanlış bilgiyi esas alarak; Osmanoğulları Beyliğinin Batı Anadolu Beyliklerinden Hamitoğulları, Karaisaoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Karamanoğulları, Çobanoğulları Beyliklerinin Osmanoğulları Beyliğine satıldığı, başlık parası olarak verildiği, ilhak ettiği, gönüllü katıldığı gibi tarih biliminde yeri ve anlamı olmayan safsataları dinlemişler.

Yörük sözcüğünü yürümek fiilinden geldiği tezleriyle açıklamışlar; kaçak, kaçkın sözcüklerini, bu hakimiyet savaşlarında hakimiyetlerine son verilen beyliklerin (devlet) ahalisinin Osmanoğulları güçlerine karşı direnç merkezleri, obalarını ulaşması zor Kaz dağları gibi yüksek dağlara, yaylalara kurmuşlar ve böylelikle güçlü Osmanoğulları ordularından korunmaya çalıştıkları bilgisini dahi almamışlar. Osmanoğulları yönetimi tarafından bu kaçak, kaçkın direniş güçlerine karşı Yörük, Çıtak adı verildiği konusunun bile farkında olmamışlar.

Çepni Asenası Sarı Kız ile Aşiretini, anlatırken belden aşağı basit ve Türk-İslam Kültüründe yeri bulunmayan efsane uydurmuşlar hayatı kahramanlık ve vatan savunmasında cengaverlikle geçmiş Sarı Kızın, küçük yaşta annesi öldüğü, babası ile Kaz dağarına çıkarak orada büyüdüğü, babasının onu obasında tek bırakıp altı aylık hac yolculuğuna gittiği, bu esnada diğer obalılar tarafından iffetine karşı laflar edildiği, babası dönünce bu lafları duyduğu ve kızını öldürmeye yeltendiği gibi Türk-İslam, Oğuz ve Yörük Kültüründe yeri bulunmayan traji komik efsanelerle Sarı Kız ve Aşireti dillendirilip, onun kahramanlık dolu aziz hatırası heşlenilmeye çalışılmış.

Sarı Kız ve Aşireti:

Menkıbe seven bazı sözde tarihçi ve kişiler her ne kadar Sarı Kızı sadece basit bir efsaneden ibaret ve Kaz dağlarına mahsus saysalar da, tarihi kaynaklar ve alan araştırmaları bunun doğru olmadığını Kahramanmaraş, Malatya, Bozok, Niğde, Aksaray, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Amasya, Çankırı, Afyon, Kırıkkale, Bolu, Manisa ve Anadolu’nun dört bir yanında silsile ve türbeler bırakmış bir cengaver Anadolu Alp’i ereni olduğunu göstertmektedir.

Örneğin:

1500 yılında, Niğde/Sücaeddin Nahiyesi idari sahasında kurulmuş Ürgüp Nahiyesi Fuzuliviranı karyesinde 15 hanede, Karakilise karyesinde 39 hanede, Karahisar  Kazası Yukarıkavak karyesinde 31 hanede, Üçhisar Nahiyesi Akçabişrek karyesinde 27 hanede, Develi Nahiyesi Kızık karyesinde 15 hanede, Kanar-ı Irmak Nahiyesi Eymir karyesinde 102 hanede yaşadıklarını,Aksaray  Kazası (İli) idari sahasında kurulmuş Beşağıl, Seydisarayı mezrası, Gürücü karyesi, Konak karyesi 44 hanede, Eyyubili Nahiyesi Kuyucak karyesinde 10 hanede ve Eymüraliöyüğü adlı yerleşim yerinde,  Hasandağı Nahiyesi idari sahasında kurulmuş iki ayrı yerleşim yerinde yaşadıklarını…

Bozok/Keskin Kazası içerisinde bulunan (Bunun Çankırı Keskin’i olması muhtemel) Kırkavak köyünde 42 nefer olarak yaşadıkları ve yörede bulunan Kavak mezrasını ektiklerini,

Maraş/Zeytin Nahiyesi idari sahasında kurulmuş Sarıkızderesi karyesi, Sis Livası (Kozan) idari sahasında Sarız karyesi, Kayseri/Sarız (Sarıkız) İlçesi, Hurman Nahiyesi Sarıkızderesi mezrası, Koçhisar Kazası Sarıkızdere karyesi,  Aksaray  Kazası Sarıkız-Şeker köyü,  Hekimhan İlçesi Sarıkız köyü, Nevşehir merkezi Değirmen sokakta Ulu meşe bölgesinde bulunan Sarı Kız mezarına isimlerini verdiklerini….

Çankırı/Kızılırmak İlçesi Bostanlı köyü mevkiinde Sarıkız adlı eski bir mezraya, Çorum İl Kınıkdelilerköyü mıntıkasında (Bu köyde Sarıkız adlı bir türbe bulunmakta) eski bir mezraya ve Sungurlu İlçesi Sarıkaya köyü Sarıkızbağdere adlı mevkiine adlarını verdiklerini….

Aksaray/Gülağaç İlçesi Akmezar köyünde bulunan Sarıkız Türbesine, Yozgat İli Çadırardıç kasabası mezarlığında bulunan Sarıkız mezarına, Amasya İli merkez Yolyanı ve Sarıkız köyünde bulunan Sarıkız türbelerine,  Kırıkkale/Sulakyurt İlçesi Kıykavurgalı köyü mıntıkasında Sarıkız tepesi adlı mevkiye, Çankırı/Çerkeş İlçesi Yalakçukurören ve Yumaklı köyleri mezarlıklarında bulunan  Sarıkız mezarlarına, Şabanözü İlçesi Göldağı köyü civarında bulunan Sarıkız gölü adlı mevkiine ve bu ilçemiz Çerçi köyünde bulunanSarıkız Türbesine,   yine bu köyümüz civarında bulunan Sarıkız çayına isimlerini verdiklerini ve Ankara İli Mamak İlçesi civarında bulunan Sarıkız adlı mezarda yatan zati muhteremin aşiretin Asena  reislerinden olduğunu…

Manisa/Koldere köyünde Sarıkız mezarı, Kırkağaç ile Soma arasında Sarıkız mezarı, Balıkesir İli merkezi Ulu cami bahçesinde Sarıkız Türbesi, Edremit Kaz dağlarında Sarıkız mezarı, Afyon İlinde bulunan Sarıkız Türbesi, Ankara/Nallıhan İlçesinde bulunan Sarıkız Türbesi, Bolu İli Mengen İlçesi Ağacalar köyünde bulunan Sarı Kız mezarları ve silsilesinden bi haber kalmışlar.

Heşlemişler:

Çepnileri, Sarı Kızı, Yörük asenası ve Onun Aşireti, Vatan savunmasındaki Kahramanlık mücadelesini, Tarihçiliğin temel ilkesi olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Tarih Yazmak Tarih Yapmak Kadar Mühimdir, Yazan Yapana Sadık Kalmazsa, Değişmeyen Hakikat İnsanlığı Şaşırtacak Bir Mahiyet Alır”  vecizesini hiçe saymışlar ve Beylikler devrinde cereyan etmiş hakimiyet savaşlarını  hep Osmanoğulları lehine yazmış, çizmiş ve efsane üretmişler ve dolayı ile Batı Anadolu Oğuzları ve Yörüklerinin şanlı tarihlerini görmezden gelmişlerdir.

Adeta, kendilerine şiar edinmişler Anadolu Türk-İslam coğrafyasında Türk’e, Oğuz’a ait dil, tarih, kültür, yer üstü ve  yer altı değerlerini yok  etmeyi…

Tanrı Türkü’nü Korusun Oğuz’unu Yüceltsin.

Araştırmacı Yazar

İsmail UÇAKCI

Ayrıntılı ve kaynak bilgiler: Oğuz Boyları, Aşiret, Oymak, Cemaatler adlı kitabımızın 1- Bozoklar, 2- Üçoklar, 3- Cildinde verilmiştir. Bakınız.

Google+ WhatsApp