PROF.DR. AYGÜN AKYOL'UN BİYOGRAFİSİ.

PROF.DR. AYGÜN AKYOL'UN BİYOGRAFİSİ.


Prof.Dr. Aygün Akyol; Çorum İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan ve aynı zamanda ilmi raştırmalar yapan Aydın Akyol’un hiç de kolay sayılmayacak bir yükseliş hikayesi var. İşte sayın Akyol’un biyografisi: 

1978 yılında Ankara Kızılcahamam Yukarı Kese Köyünde doğdu. İlk Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 

2000 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

     Yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda Musârâatu’l-Felasife’ye Göre Şehristânî’nin Felsefi Görüşleri konulu yüksek lisans teziyle 2003 yılında; doktora öğrenimini, yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda Şehrezûrî Metafiziği konulu doktora teziyle 2009 yılında tamamladı.

2014 yılında İslam Felsefesi Anabilim Dalında Doçent, 2020 yılında aynı anabilim dalında Prof. oldu. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam eden yazarın telif kitap, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış telif makale, sadeleştirme, Arapça ve İngilizceden çeviri olmak üzere çalışmaları bulunmaktadır. Çalışmalarından bazıları şunlardır:

Aygün Akyol, İbn Haldun’da Kültür ve Medeniyet Tasavvuru, Elis Yay., Ankara 2019; Kutadgu Bilig’de Ahlak ve Siyaset, Araştırma Yay., Ankara 2013; Şehrezûrî Metafiziği, Araştırma Yay., Ankara 2011; Şehristânî’nin Filozoflarla Mücadelesi, Araştırma Yay., Ankara 2011; İslam Ahlak Felsefesi, (Mevlüt Uyanık ile birlikte), Elis Yay., Ankara 2013; İslam Felsefesi: Teşekkül Dönemi, (Mevlüt Uyanık ile birlikte), Elis Yay., Ankara 2017; İslam Felsefesi: Tenkid Dönemi, (Mevlüt Uyanık ile birlikte), Elis Yay., Ankara 2018; İslam Felsefesi Tanımlar Sözlüğü, (Mevlüt Uyanık ve İclal Arslan ile birlikte), Elis Yay., Ankara 2016.

Google+ WhatsApp