KÖYÜNE DÖNMEK VE KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTEYENLERE MÜJDE !...

KÖYÜNE DÖNMEK VE KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTEYENLERE MÜJDE !...

Ankara Meclisi Derneği ile Milli İttifak Hareketi Platformunun ortaklaşa hazırladıkları ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ yarın tartışmaya açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile bakanlıkta yapılacak toplantıda projede yer alan, şehirden köyüne dönmek isteyenlere, üretim yapanlar veya yapmak isteyenlere, köyüne ev yapmak isteyenlere, köyünde hayvancılık yapmak isteyenlere önemli katkı sağlamak üzere konu masaya yatırılıp müzakere edilecek.

Milli İttifak Hareketi Platformu Başkan Yardımcısı, Proje uzmanı, araştırmacı ve planlamacı Zuhuri Yaman’ın
 
“ ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ ve TEMEL GEREKÇELERİ “
 
1. Şehirlerin nüfusundaki aşırı artış ve bunun neticesinde özellikle büyük şehirlerin yaşanmaz hale gelmesi

2. Büyük Şehirlerde hava kirliliği ve çevre sorunları, trafik, asayiş, sağlıklı yaşam kişi başına yaşam maliyetinin artması

3. Köylerde üretici konumundaki halk şehirlerde tüketici konuma geldiler

4. Kendi kendimize yeter bir ülke konumundan Bulgaristan’dan saman savaş halindeki Suriye’den soğan, denizaşırı ülkelerden sığır ithal eder hale geldik

5. Ülkemiz 780.000 km2 bir alanın maalesef %3’ünde sıkışmış olarak yaşar hale geldik.

6. Ata yadigarı köylerimiz, yıllarca ekip biçtiğimiz tarlalarımız boş, yazları çıkığımız yaylalarımız atıl duruma düşmüştür. Zengin bir ülke değiliz ama daha önce yapılan yapılar çürümeye terkedilmiştir.

7. Özellikle elinden iş gelebilir köy geçmişi olan orta yaş emekliler TV başında veya kahve köşelerinde ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmaksızın ölümü bekler duruma düştüler. Bu durum beraberinde sağlık sorunlarını ve dolayısıyla hastane ve ilaç masraflarını olumsuz yönde etkiledi.

8. Ata mirası köy odaları, köylülerin zor ve dar imkanlarla yaptıkları köy konakları, köy tüzel kişiliğine ait ekilir-biçilir araziler, meralar, (Tapusuz ama ) asırlardır atalarının ekip biçtiği tarlalar, göletler ellerinden alınmış, kendi suları bile kendilerine para ile satılır hale getirilmiştir.

YAPILMASI GEREKENLER

1. Bir süre önce hayata geçirilen BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI derhal yeniden ele alınarak köylerimiz mahalle olmaktan çıkarılıp yine köy yapılarak köylünün inşaatından alınacak vergiler vs kaldırılmalı .

2. Köy muhtarlarının ve ihtiyar heyetinin yetkileri iade edilmelidir

3. İmkan dahilinde ise ufak köyleri bir merkez de toplanmalı. Köy planlaması konusuna çevre ve Şehircilik Bakanlığının köy coğrafyasına uygun planlama yapması. Burada sağlık ocağı, okul, güvenlik ziraat ofisi gibi devletin sağlayacağı imkanları tesis ederken, köyün asgari ihtiyaçlarını karşılayan ufak zanat ve ticari dükkanlar, köylünün ürettiğini pazarlayacak altyapı sağlanmalı

4. 3. Madde de belirtilen toplu köy oluşturduktan sonra özellikle verimli arazileri tarıma tahsis edilmesi

5. Köyün gerek kapalı alan olarak gerekse açık alan olarak sosyal tesisleri (Köy odaları/Toplanma mekanları, Cami, Spor alanları vb) yapılmalı,ulaşım altyapısı ve köy içi sokak, çeşme, ev içi su/elektrik altyapısı sağlanmalı

6. Köylerde birleşik arazilerin kardeşler arasındaki vesayet anlaşmazlıklarının kaldırılması için yeni bir kanun çıkarılmalı, köyünde iştigal eden, üreten ve hayvancılık yapabilecek kardeşlere avantaj yaratacak uyarlamalar yapılmalıdır.

7. Köyüne dönen veya zamanının % 70-80 nini köyünde geçiren vatandaşlara ( başta genç emekliler olmak üzere ) avantaj sağlayacak tedbirler alınmalı, tarımla iştigal etmeye başlayan, bağında-bahçesinde üretim yapmaya istidat gösteren ve hayvancılık yapan köylülere ücretsiz teknik destek verilmesi, üretilen ürünün pazarlanmasında yardımcı olunması teşvik amaçlı düşük de olsa belli bir teşvik ücreti ödenmesi.

8. Özellikle şehirden köye dönüş yapan veya üretim yapılacak mevsimlerde ( ilkbahar, güz ve yaz döneminde ) vatandaşların ev yapmaları için kolaylık sağlanmalı, ev yapmak isteyenlerin imar çalışmaları, plan ve projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Büyükşehir Belediyeleri veya ilçe belediyeleri tarafından, ve hatta  devlet tarafından ücretsiz yapılmalıdır. Köye dönmek isteyen ancak arazisi olmayan vatandaşlara da tarım yapmak -isterlerse- ev yapmak için arazi tahsis edilmeli. Maddi destek anlamında uzun vadeli faizsiz kredi verilmeli, hatta köyüne ev yapmak isteyen vatandaşlara devlet arazileri cüzî meblağlarla satılmalıdır.

9. Çiftçilerin-Köylülerin kullanacağı mazota ve elektriğe % 50 nispetinde sübvansiye edilmeli.

10. Köylülerin içme suyu ücretsiz olmalı; Tarımda sulama amaçlı kullanacakları sulama sisteminde teknik ve maddi destek sağlanmalı.

11. Orman köylüsü veya orman içi yaylalarda betonarme inşaat yapılması yasaklanmalı

12. Orman köylülerini Orman bakanlığının denetiminde yapılan hasılattan pay alması , bedeli karşılığı iş verilmesi, ağaç yetiştiren köylüye de fide ve maddi destek verilmesi

13. Orman köylülerinin ortak alanına ağaç endüstrisi konusunda bir üretim tesisi kurulması

14. Köylerde -kalmışsa- yerli tohum araştırması yapılması ve hayvan yetiştiriciliği ve tarım alanı eken çiftçilerin tohumu yerli gübresi organik olması teşvik edilmeli, gerekirse sübvansiye edilmeli.

15. Toprak analizleri yapılarak, o toprağa uygun ekim ve ağaç dikimlerinin sağlanması

16. Her çeşit fideciliğin teşvik ve üreticinin ilk müşterisi Belediyeler olmalı

17. Köylünün ürünlerinin aracısız şekilde şehir merkezlerinde Pazar veya özel yapılmış alanlarda (Bewlediye veya Tarım Bakanlığına ait ofis satışları da olabilir) satışının sağlanması

18. Modern tarım anlamında köylünün ekim alanlarında uzaktan nem/ısı kontrolü sağlayan, görüntü aktarımı yapan iOT(Nesnelerin Takibi) teknolojiyle şehirden de gerek sulama, bakım gerekse güvenlik amaçlı kontrolünü sağlayan sistemlerin kurulması

19. Hayvan yetiştiricileri için devlet-belediyeler hayvanların yaylımı için otlakıyeler-çayırlar tahsis etmeli,

20. Kırsalda tarihi mekanların ve eski köy evlerinin belirlenmesi , titizlikle korunması . Bu mekanların var ise arkeolojik ve etnoğrafik olarak düzenlenip ziyarete açılması

21. Altındağdaki Altınköy benzeri bir yapıda örnek / birleşik merkez köyler yapılabilir.

22. İlgili Bakanlıkta bu işlerin organizasyonundan sorumlu en azından Genel Müdürlük çapında bir birim oluşturulması

 

 

KUVVETLİ YÖNLERİ

1. Çalışabilir yaşlı nüfusu ekonomiye dahil etmek

2. Şehirlerin nüfusunu -özellikle şehirde sadece ikamet eden ve aktif olmayan- kırsala kaydırmak

3. Böylece gereksiz bina yapımı, gereksiz trafik ve gereksiz çevre kirliğini bir nebze olsun yok etmek

4. Belediyelerin daha kolay hizmet sağlamasını kolaylaştırmak

5. Organik sağlıklı ürünlerin pazarda yer almasını temin etmek

6. Kırsalda kullanılmayan boş arazilerin etkin kullanımını sağlamak, ekili alanların miktarını artırmak

7. Şehirde atalet nedeniyle sağlık sorunları yaşayan kitlelerin aktif hayatta sağlıklı olmasını ve böylece sağlık giderlerinin aşağıya çekilmesini sağlamak

8. Ülkenin %3’ün de değil  %100 de yaşanır hale getirmek

9. Ziraatçilerimizi uygulamaya dönük daha etkin kullanımı

10. Kırsalda yeni iş imkanları

ZAYIF YÖNLERİ

1. Devletin bir anda bu yeni yapılanma için kaynak ayırması

2. Devletin Yetişmiş eleman (Ziraatci,Doktor,Eğitimci vb) ayırması ve bunların köyde barınma/geçinme sorunları

3. Yeni yerleşim yerinin altyapı giderleri

FIRSATLAR

1. Daha çok üretim

2. İşsizliğe bir nebze olsun çare

3. Boş arazilerin tarıma dolayısıyla ekonomiye dahil edilmesi

4. Ziraatcilerin bil fiil uygulamaya katılarak daha iyi tecrübe ve bilgi sahibi olması

5. Organik tarım ürünleri ihracatına yönelme

TEHDİTLER

1. Köylerin birleştirirlmesi halinde yerinden edilen köylülerin ikna edilmesi

2. Yapılan yatırımın süresinde gelire dönüşememesi

3. Şehirde ikamet eden rahata alışmış genç emeklinin Köye gidip çalışmaya karşı çıkması

MALİYET UNSURLARI

Başlangıç Sermayesi

İnsan Kaynağı

Yer/Arazi

Teknik Destek

Köy Altyapı

Malzeme fidan/tohum

Toplam

Bakanlıkda GM

Tapu/kadastro işlemleri

Google+ WhatsApp

Bu Yazı ve Haberle ilgili yorumunuz...