İSMAİL OCAKÇI’DAN OCAK BAŞI SOHBETLERİ

İSMAİL OCAKÇI’DAN OCAK BAŞI SOHBETLERİ

Ali Baba’nın vakıf eserleri, tarikat ocağı ve türbe, Azak Baba’nın tarikat ocağı ve silsile, 18 Yüzyıl Ünlü Ozanı Dedemoğlu’nun ocak ve hatıralar bıraktığı eski adı Kara Hisar-ı Demürlü ve Budak-özü olan Çorum/Sungurlu İlçemiz eski adı Oraf olan Çayyaka Köyü Derneğimizde yaptık Şubat ayı sohbetimizi…!

Sohbette, Ali Baba’nın ve Azak Baba’nın tasavvuf kişiliği, 18 Yüzyıl Ünlü Ozanı Dedemoğlu’nun

tasavvuf ve Rakka sürgünü hayatı konu edildi. Dedemoğlu’nun:

Çıktık Horasandan sökün eyledik

Düşürdüler bizi tozlu yollara

Omuzlarda parlıyor uzun şelveler

Aşırdılar bizi karlı dağlara.

* * *

Dedemoğlu derki aşkın bağından

Aşırdılar bizi Yozgat dağından

Anadolu Sivas şehri sağından

Göçtüğümüz destan olsun dillere.

Diyerek tarihe damgasını vurduğu, Rakka (Suriye) ya yapılan sürgün konusu ve ağıtları yâd edildi.

Halk hekimliği geleneğinde “Demrağ, kuduz, karın ağrısı (surgubat), kırıkçı ocaklarıyla” meşhur

olmuş Alevi, Sünni cemaatlerin birlikte kurup, birlikte yaşadığı Oğuz Türkmen köylülerimizle Dokuz

fincan (yüzük), Dokuz taş gibi ata oyunlar oynandı ve bu yolla yöresel gelenekler yaşanıp, yaşatılmaya

çalışıldı.

Delice ırmağı verimli tarım arazisi üzerinde kurulmuş, misafirperverliği ağa ve beyleriyle ile ünlü

Çayyaka köyü ahalisi tarihte olduğu gibi günümüzde de önemini korumuş ve yörede isminden söz

ettirmeye devam etmiştir. Diğer Anadolu köylüleri gibi köyden şehre göç kervanına katılarak büyük

şehirlere göç etmişler, Başkent’e göç edenler lokanta, İstanbul’a göç edenler çorap sektöründe önemli

yerlere gelmişler.

Büyükşehirlerde kurdukları dernekleriyle gelenek, görenlerini yaşatmışlar, ağaları Kasım Ağa’yı,

kendilerine okuma yazma belleten büyük minnet duydukları Mehmet hoca’yı ve Mehmet hoca ile

toprak ağası Abdullah Ağa arasında geçen “Para bende akıl sende” adlı hikayeyi unutmamışlar.

Dedemoğlu’nun silsilesinden mi, Ali Baba’nın ocağından mı geliyor şimdilik net bir şey

söyleyemiyoruz ama, derneğin kurucu başkanı emekli kamu yöneticisi cemiyet ve dava adamı Başkent

Çorumlu Dernekler Platformu Başkanlar Kurumunuzun Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aymayan

bakanımızın Delice adlı şiir kitabında yer verdiği:

Türk Dünyasının yıkılmaz Ulu çınarı

İlahi İlmin kaynağı, sonsuza akan pınarı

Yanıyor Anadolu’nun üstünde onun feneri

İlahi muhabbetin güneşi, Hoca Ahmet Yesevi.

* * *

Pirinin izniyle, Anadolu’ya adımını attı

Erenler Ocağında canlarına güç kattı

Güneş onunla doğdu, onunla battı

Canlar dergahının piri Hacı Bektaş-î Veli.

Veciz söylemlerimden, adını Ali Baba’dan, ilhamını Dedemoğlu’ndan, bilgi ve kültürünü atası Molla

Mehmet hocadan aldığı ihtimalini şüphesiz kılıyor.

Geçmişte Oraf köyünde yaşanmış ve çevre köylere yayılmış bir hikaye bulunur: “Para Benden Akıl

Senden” başlıklı hikayeye göre:

“Oraf köyünde Abdullah adında cemiyet içerisine girip, çıkmaz kendi halinde bol paralı bir toprak

ağası ve Mehmet hoca adında parası az ama cemiyet içerisinde nüfuz sahibi ki arkadaş yaşarmış.

Abdullah’ın çok parası olmasına karşı hükümet ve çevresinde istediği nüfuzu bulamaz, Mehmet hoca

ise zamanın Başbakanı İsmet İnönü ile ikili ilişkilere girecek kadar nüfuzu varmış.

Abdullah Ağa, Mehmet hoca’ya gıbteyle bakıyor, mal bende, mülk bende olmasına karşı başvekil

bununla ilişkiye giriyor, benim adımı dahi bilmiyor diye kendi kendine serzenişte bulunuyormuş. Bu

böyle olmayacak, ben Mehmet hoca ile işbirliği yapayım, o benim paradan bende onun bilgisinden

yararlanayım diyerek Mehmet hoca’ya gitmiş.

“Hoca, Para Benden Akıl Senden” diyerek iş birliği önermiş:

Mehmet hoca kabul etmiş ve Payitahta, vekillere, Çorum’a valiye, Sungurlu’ya kaymakama her

gidişinde Abdullah Ağa’yı da götürürmüş. Abdullah Ağa ile Mehmet hoca arasında ki bu işbirliği

zamanla deyimleşmiş ve yörenin mizah konusunu oluşturmuş”.

Geleneksel Ocak başı sohbetimizde ata gelenekleri olan hanedarlıklarını göstertip Başkent Çorumlu

Dernekler Platformu Başkanlar Kurulumuzu temsilcilerini ağırlayan Çayyaka Köyü Derneği Başkanı

Oğuz Beyi Ali Aymayan Bey, başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz.

Araştırmacı Yazar

İsmail UÇAKCI

Başkent Çorumlu Dernekler Platformu Başkanlar Kurulu Başkanı.

Not: Sohbet kapsamında oynanan kökü Orta Asya steplerine dayanan geleneksel oyunlarımızdan Dokuz fincan ve Dokuz taş

oyunları oynanmış; Oyunlarda Uğurludağ Dernekleri ile Çayyaka köyü Derneği arasında geçen karşılaşmada ev sahibi

takım galip gelmiştir. Bu bağlamda ocak başı sohbet toplantımızın yapılacağı Mart ayı toplantısında Uğurludağ

derneklerimizin birisinde yöresel yemeğimiz olan “Badı Pilavı” ziyafeti yapılacaktır.

Google+ WhatsApp

Bu Yazı ve Haberle ilgili yorumunuz...